Szkolenie z pierwszej pomocy w Lublinie

Pierwsza pomoc przedlekarska

Umiejętne udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej często ratuje życie. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda, dlatego niezbędne jest posiadanie wiedzy, jakie czynności należy wykonać, aby pomóc osobie poszkodowanej do czasu przybycia karetki. Nasza firma oferuje szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy, by każdy pracownik wykorzystać pozyskaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach ratowania życia. Szkolenie składa się z wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych. Jest to forma zajęć, która scala wiedzę teoretyczną z praktyczną, co umożliwia przekazanie trudnych zagadnień w sposób klarowny.

Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą:

  • ocenę miejsca zdarzenia,
  • ocenę miejsca zdarzenia,
  • wstępną ocenę poszkodowanego,
  • wezwania pomocy,
  • metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
  • umieszczenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy przy złamaniach, ran ciętych, kłutych, szarpanych, kąsanych oraz zatruciach,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku: zadławienia osoby dorosłej, wstrząsu, krwotoku, urazu kręgosłupa,
  • bezpiecznego transportu poszkodowanego.