ochrona przeciwpożarowa

ochrona przeciwpożarowa szkolenie

Na szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej przekazujemy wymaganą wiedzę praktyczną, jak również teoretyczną. Uwzględniamy przy tym potrzeby pracodawcy, co rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska, jej miejsca, by w rzetelny i profesjonalny sposób przygotować pracowników do sytuacji niebezpiecznych oraz zagrażających życiu i zdrowiu. z racji, że ochrona przeciwpożarowa jest podstawowym elementem działania w każdej firmie, proponujemy szeroką ofertę działań w tym zakresie.

W zakresie usług ppoż. zajmujemy się:

  • organizacją szkoleń dla pracowników z zakresu ppoż.,
  • przygotowaniem instrukcji oraz zarządzań dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • przeglądem stanu ppoż oraz sporządzaniem protokołu,
  • wykonywaniem okresowych przeglądów, legalizacji sprzętu gaśniczego.
  • opracowaniem planów ewakuacyjnych.

Ponadto, oferujemy:

  • przedstawianie wniosków pracodawcy związane z ryzykiem pożarowym,
  • doradztwo w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, w odniesieniu do metod i organizacji stanowisk pracy,
  • wyposażenie obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych, informacyjne tablice przeciwpożarowe oraz znaki bezpieczeństwa.