Szkolenia BHP w Lublinie

Szkolenia i Kursy BHP Lublin

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu BHP

Szkolenia dedykowane są dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych;
 • pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
 • pracodawców oraz kadry kierowniczej;
 • pracowników służby BHP.

Nasza oferta obejmuje:

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • opracowanie instrukcji BHP ogólnych lub stanowiskowych, regulaminów oraz wewnętrznych zarządzeń,
 • okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych, a także organizacyjnych,
 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • działania w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy właściwym doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • sporządzanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • przeprowadzenie badań środowiskowych,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji pracy, a także zapewnienie wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reprezentacja klienta podczas kontroli PIP i PIS,
 • inne działania związane ze służbą BHP.