Przeglądy gaśnic oraz hydrantów

Przegląd gaśnicy

Przeglądy gaśnic

Zakup gaśnic to nie wszystko. Aby zagwarantować ich działanie w razie potrzeby należy przestrzegać okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz napraw, które oferuje nasza firma. W zależności od obiektu dobierzemy ilość oraz rodzaj gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także rozmieścimy je w stosownych miejscach i oznakujemy.

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W ramach przeglądu wykonujemy następujące czynności:

 • obserwacja zewnętrzna tj. stan plomb i zawleczek, korozja, wada mechaniczna
 • kontrola ważności legalizacji UDT (gaśnice o pojemności powyżej 6 dm3)
 • kontrola napełnienia środkiem gaśniczym
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania
 • potwierdzenie czynności protokołem oraz etykietą kontrolną

W ramach naprawy gaśnic wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola stanu technicznego oraz wymiana uszczelek
 • wymiana środka gaśniczego
 • oznaczenie etykietą

Przeglądy Hydrantów

Przegląd techniczny hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie z zasadami oraz w sposób określony w Polskich Normach, powinien odbywać w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. W zakresie przeglądu hydrantów wewnętrznych są przeprowadzane czynności, takie jak:

 • wykonanie pomiaru ciśnienia, a także wydajności
 • kontrola stanu technicznego oraz czynności wszystkich elementów
 • oznakowanie etykietą kontrolną
 • sporządzenie protokołu badania ciśnienia oraz wydajności, a także dorocznego przeglądu i konserwacji

W zakresie przeglądu hydrantów zewnętrznych są przeprowadzone czynności, takie jak:

 • kontrola zewnętrzna hydrantu nadziemnego / podziemnego
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej
 • wykonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego oraz wydajności
 • kontrola skuteczności odwodnienia
 • sporządzenie protokołu badania ciśnienia oraz wydajności, a także dorocznego przeglądu i konserwacji

Impregnacja

Nasza firma wykonuje usługi w zakresie impregnacji powierzchniowej materiałów palnych występujących w pomieszczeniach , jak również na drogach ewakuacyjnych.

Świadczymy usługi w zakresie impregnacji ognioochronnej :

 • wykładzin podłogowych
 • tkanin
 • drewna konstrukcyjnego
 • drewna dekoracyjnego
 • drewna narażonego na warunki atmosferyczne
 • konstrukcji żelbetonowych oraz stalowych

Impregnowanie wykonujemy wyłącznie preparatami, które posiadają aktualne certyfikaty, a także spełniają wymagania ITB i PZH.